Privatumo politika1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – www.tumanosilkas.lt) ir www.tumanosilkas.lt kliento (toliau – jūs/jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.tumanosilkas.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. www.tumanosilkas.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.2. www.tumanosilkas.lt gerbia kiekvieno jūsų teisę į privatumą. jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita nurodyta informacija) renkama ir tvarkoma šiems tikslams:
2.2.1. Apdoroti jūsų prekių užsakymus;
2.2.2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:
3.1.2. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.1.3. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Slapukai (angl. cookies)
4.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Preziumuojame, jog naudodamasis elektronine parduotuve sutinkame su tuo, kad jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija.

5. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
5.1. www.tumanosilkas.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktus.

Jei turite klausimų, rašykite mums el. paštu:

Į viršų